Oplevering voor de bouwvak

Impressie: Atelier007

Rondom de communicatie inzake het project Plan Mooi Markelo is veel te zeggen maar niet dat het perfect verloopt. Ook de Dorpsraad deelt deze mening en heeft hierin inmiddels actie ondernomen richting gemeente Hof van Twente. Vragen van Markeloërs met betrekking tot de uitvoering van het project worden met grote regelmaat op de leden van de Dorpsraad afgevuurd geeft voorzitter Hans ten Zende aan. Op initiatief van Maarkelsnieuws worden de ontwikkelingen rondom het project met betrokken partijen, vanaf nu met frequente regelmaat besproken. Zo zaten we gisteren met Gerard ter Hofte en Martijn Harbers om tafel om de huidige stand van zaken rondom het project te bespreken. “Meerdere onderaannemers staan op dit moment in de startblokken om werkzaamheden te gaan verrichten maar helaas hebben we te maken met een domino-effect. Het is wachten op elkaar voordat de volgende partij aan zijn deel van het project kan gaan beginnen”, vertellen Martijn Harbers en Gerard ter Hofte. Feit is dat de voortgang er misschien zichtbaar niet voldoende in zit maar achter de schermen daadwerkelijk wel aanwezig blijkt. “Het klopt zeker dat we de afgelopen tijd vertraging hebben opgelopen door een aantal redenen maar net als alle Markeloërs willen ook wij, het project zo snel mogelijk opleveren. We verwachten dat dit tijdstip voor de bouwvak zal liggen”, geeft Gerard aan. 

Door het faillissement van de dakdekker zijn de werkzaamheden die op de planning stonden uitgesteld. Inmiddels zijn er afspraken vastgelegd met een andere dakdekker die vorige week is gestart met het afzuigen van het grint op het dak van de fabriek. De volgende stap zal bestaan uit het opruwen van het dak waarna deze voorzien zal worden van een nieuwe laag. Zodra de dakranden zijn hersteld en aangebracht zijn, zal de dakdekker zijn deel van het project af kunnen ronden. GCM brengt hierna de gevelpanelen aan die inmiddels door het Markelose bedrijf zijn besteld en binnen een maand worden geleverd.

Het grove grint dat tussen de Kaasfabriek Markelo en Eungs Schöppe zal worden voorzien van een speciale granulaat-laag waardoor de toegangspaden en het pleintje beter begaanbaar zullen worden. De inrichting van het plein hoort net als de Kaasfabriek bij de oplevering die nu wordt verwacht voor de bouwvak. Een definitieve impressie laat zien dat er zo’n 20 tot 25 parkeerplekken op het plein worden aangelegd. Met verplaatsbare objecten kan het plein in de toekomst worden verfraaid. Hiervoor moeten gelden worden gegenereerd waarmee bijvoorbeeld speeltoestellen, boomstammen, bankjes of grote plantenbakken kunnen worden aangeschaft. Voor een definitieve invulling van de zoutbaden worden momenteel gesprekken gevoerd met twee partijen, waarbij de haalbaarheid van de initiatieven nader worden onderzocht.