- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Gemeente handhaaft uitkijktoren

De uitkijktoren, beeld: Plan Mooi Markelo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente is niet van plan om de uitkijktoren te schrappen in het bestemmingsplan voor De Kaasfabriek. Zo blijkt uit de zienswijzennotitie behorende bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Over deze ‘special’ uit het plan had buurman ABZ Diervoeding in haar zienswijze richting de gemeente aangegeven deze ongewenst te vinden. Ook is het college van mening dat er geen verder milieutechnisch onderzoek van evenementen zoals het Dorpsfeest nodig is. Wel zullen er in het aangepaste bestemmingsplan voor de bierbrouwerij een scheidingswand en aanvullende bepalingen opgenomen worden. Behandeling van het bestemmingsplan staat op de agenda van de raadsvergadering van 14 februari aanstaande.

In het gewijzigde plan dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden worden een aantal punten ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Zo zal bij de brouwerij worden opgenomen dat deze maximaal 500 liter bier per week mag brouwen en zal in het plan de voorwaardelijke verplichting worden opgenomen voor de realisatie van een 3 meter hoge scheidingswand, bovenop de bestaande bebouwing. Ook worden er een aantal fouten herstelt in het plan. Zo stond er in het plan dat er nieuwe woningen in plaats van nieuwe functies zouden komen en elders stond vermeld dat er geen nieuwe functies zouden komen waar dat wel het geval is. Naast de wijzigingen als gevolg van de zienswijze van de veevoederproducent zal een bouwplak aan de noordzijde van het perceel worden verplaatst om het gelijk te leggen met de bebouwing die blijft staan.