- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Sloop Kaasfabriek afgerond

Kaasfabriek - Gerrit Smit (2)

Nu een flink gedeelte gesloopt is en het puin grotendeels verwijderd is ziet menigeen toch een enorme ruimte ontstaan die zij niet helemaal verwacht hadden. Aan de andere kant staan mensen die blij zijn met de ruimte en het licht die is ontstaan in het centrum van Markelo. De sloop van De Kaasfabriek is nadat zij enige vertraging heeft opgelopen afgerond. Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd die vallen onder fase twee van het plan. Hieronder vallen het stutten van bepaalde gedeelten van het complex als ook het inrichten en het aanleggen van riolering op het plein. Sloopbedrijf Pongers is betrokken bij het stutten wat overigens geheel volgens het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd. Dat geldt ook voor de sloopwerkzaamheden. De idee├źn tijdens de sloop om bepaalde delen toch te behouden zijn niet uitgevoerd. “Dat betekent dat er niet meer is blijven staan, dan dat vooraf is afgesproken”, aldus wethouder Harry Scholten.

Tijdens een informatieavond op dinsdag 13 december bij De Haverkamp voor toekomstige gebruikers-huurders zal de definitieve indeling van het complex gepresenteerd worden. “Inmiddels hebben zes kandidaat huurders zich aangemeld, wat natuurlijk erg bemoedigd is op dit moment”, aldus voorzitter Wim van Tiel van de stichting Kaasfabriek Markelo. De komende maanden zal het bestuur van stichting zich richten op het vaststellen van de huurprijs en verbruikskosten per jaar, per vierkante meter. Verwacht wordt dat er huurprijzen komen voor een drietal organisaties; profit organisaties, non-profit organisaties en start-ups.

Kaasfabriek - Gerrit Smit (1)

Kaasfabriek - Gerrit Smit (3)

Foto’s: Gerrit Smit