“Uitbreiding coöperatie in strijd met bestemming”

Maarkelsnieuws-Arkervaart-20150518mmhn (3)

Vele omwonenden zijn verbaasd over de door de gemeente verleende vergunning voor de uitbreiding van ABZ Diervoeding. Drie omwonenden hebben inmiddels een bezwaar ingediend bij gemeente. Een bezwaar dat door vele tientallen buurtbewoners mede zal worden ondertekend zal nog worden ingediend. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er een gunstig welstandsadvies is uitgebracht voor het in hun ogen negatieve invloed van het plan op het landschappelijk silhouet van Markelo. Ook past de voorgestelde dakopbouw volgens de bezwaar makende omwonenden niet in het bestemmingsplan Markelo-West en is aanvraag door de gemeente onjuist beoordeeld.

Het bestemmingsplan Markelo-Wet laat in het bouwvlak op het terrein van ABZ Diervoerding en de voormalige Cobercofabriek een goothoogte van 12 meter en een bouwhoogte van 15 meter toe, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte wanneer deze meer bedragen. Volgens de bezwaarmakers is het laatste deel van toepassing en dient niet de maximale hoogte van de bestaande bebouwing als bovengrens van nieuwbouw in het gehele bouwvlak te worden gehanteerd. Met de nieuwe dakopbouw wordt een deel van de bestaande bebouwing verhoogd van 21,3 meter naar 31,3 meter.

De bezwaar makende omwonenden hebben het college verzocht om de aan ABZ Diervoeding verleende vergunning voor de voorgenomen dakopbouw in te trekken.