Forse uitbreiding pand coöperatie

Maarkelsnieuws-Arkervaart-20150518mmhn (2)

ABZ Diervoeding is voornemens haar beeldbepalende fabriekspand in de Markelose dorpskern uit te breiden. Een vergunning voor de uitbreiding is inmiddels verleend door de gemeente Hof van Twente. De diervoederproducent wil bovenop het deel van de fabriek achter het historische pand aan de Goorseweg een opbouw plaatsen waarmee dat deel van nu grotendeels 21,3 meter hoog is wordt verhoogd naar 31,3 meter. Volgens wethouder Wim Meulenkamp voldoen de uitbreidingsplannen aan het geldende bestemmingsplan, waardoor de vergunning niet geweigerd kon worden. Enkele omwonenden hebben al te kennen gegeven bezwaar te maken tegen de vergunning die tot 10 juni ter inzage ligt.

ABZ Diervoeding wil in de dakopbouw haar vier perslijnen coatingsinstallaties plaatsen. “Hierdoor is het mogelijk om na het persen van de brokjes / korreltjes er vloeistoffen op te coaten. Dit zijn hoogwaardige plantaardige vetten en oliën waarmee we een mooiere korrel/brokje kunnen maken. Door het coaten is er minder stofuitstoot en verwachten wij ook minder geuruitstoot van de brokjes,” aldus directeur Marcel Roordink van ABZ Diervoeding. Volgens Roordink zal de ruimte naast de coatingsinstallaties ook gebruikt worden om de vier perslijnen voor een deel opnieuw in te richten. Roordink: “Met name het afzuigen, koelen en filteren wordt verbeterd. Hierdoor kunnen we de geluidsuitstoot van de perserij iets verlagen en wordt eventuele geuremissie verlaagd.”

abz_oud_nieuw1De oude (links) en nieuwe (rechts) situatie vanaf de Goorseweg (zuidzijde)

Volgens het geldende bestemmingsplan Markelo-West mogen er binnen het bouwvak waarbinnen het pand van ABZ Diervoeding – maar ook de voormalige Cobercofabriek – staat gebouwen worden gebouwd met een maximale goothoogte van 12 meter en een maximale bouwhoogte van 15 meter. Indien de bestaande hoogte meer bedraagt dan in het bouwvlak is aangegeven, dan is volgens het bestemmingsplan de bestaande hoogte toegestaan. Omdat de uitbreidingsplannen van ABZ niet hoger zijn dan het hoogste punt binnen het bouwvlak is het plan volgens de gemeente in overeenstemming met het bestemmingsplan.

abz_oud_nieuw2De oude (links) en nieuwe (rechts) situatie vanaf de noordzijde

Naast de dakopbouw wordt op dit moment het karakteristieke kantoorpand aan de Goorseweg gerenoveerd. Zo is het voorzien van nieuwe kozijnen en opnieuw geschilderd. De benedenverdieping wordt gebruikt voor commercieel technisch adviseurs voor de regio Oost-Nederland, op de verdieping is een vergaderzaal ingericht en een kleine kantine, zodat ABZ in Markelo beter groepen bezoekers kan ontvangen.