- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Themadienst met Urkers in Martinuskerk

Aanstaande zondagmorgen vindt er een themadienst plaats in de Martinuskerk in Markelo. De dienst wordt geleid door Joost K.S. Eijkelenboom uit Urk. Organist Henk Langenkamp en de Urker solist Albert de Vries verlenen hun medewerking aan deze bijzondere dienst met het thema ‘Het Examen van de Liefde’. 

Joost Eijkelenboom en Albert de Vries uit Urk zijn geen onbekenden in Markelo. Joost Eijkelenboom heeft in de afgelopen zomer meegeholpen met de het organiseren van ‘zingen in de zomer’ in Markelo En solist Albert de Vries heeft in de zomermaanden 2 avonden gezongen in de Markelose kerk. Zo zijn er nauwe banden ontstaan met de Urkers”, aldus Gerda Vedders-Vasters.