- Maarkelsnieuws.nl - https://www.maarkelsnieuws.nl -

Meulenkamp lijsttrekker en kandidaat wethouder VVD

De VVD afdeling Hof van Twente heeft op de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober unaniem Wim Meulenkamp gekozen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tevens is het verkiezingsprogramma voor de periode 2022/2026 vastgesteld. Meulenkamp is sinds 2014 wethouder voor de VVD en beheert onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening, duurzaamheid, economie, agrarische sector en ontwikkelingen in het buitengebied.

Huidig wethouder Meulenkamp is tevens kandidaat wethouder voor de VVD en gaat vol enthousiasme aan de slag voor alle inwoners. “We hebben met elkaar een prachtige gemeente en als Hof van Twente zijn er de komende jaren nog vele kansen die we kunnen benutten. Ik heb er veel zin in om hieraan een positieve bijdrage te leveren, uiteraard in nauw overleg met onze inwoners.”

In de Ledenvergadering van de VVD Hof van Twente medio november wordt de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld vanaf plek 2.

Nieuwe politieke partij kiest lijsttrekker Marianne Hutten
Op de eerste ledenvergadering van de nieuwe politieke partij In Beweging van 11 oktober is Marianne Hutten gekozen als lijsttrekker. “De partij In Beweging staat voor groen, sociaal en verbindend. Daar ga ik 200% voor!”, aldus Marianne Hutten. “We roepen steeds dat we met In Beweging partijen willen verbinden, maar eigenlijk willen we vooral de mensen verbinden die het over de overeenkomsten willen hebben in plaats van de verschillen tussen partijen én die voor de kernwaarden groen, sociaal en verbindend staan. Inmiddels hebben we in ons ledenbestand dan ook mensen met verschillende politieke achtergronden en ook mensen zonder politieke achtergrond. Ik ben erg blij met die mix van mensen!”