Moed en beleid

Op de foto; staande 3e van links H.Vedders uit Markelo

Na de zomervakantie, allerlei festiviteiten en theaterspektakel gaat het gewone leventje inmiddels weer zijn gangetje. Bij de Stichting Heemkunde is men elke dinsdag- en donderdagmorgen ook weer gestart met het achterhalen van de geschiedenis van Markelo. Zo vonden de medewerkers een krantenbericht van ruim 200 jaar geleden (1814) waarin u kunt lezen dat een zeer berucht iemand in Markelo is gearresteerd door de landstorm. Jammer genoeg hebben wij geen foto van de toenmalige landstorm, wel een foto van de landstorm uit 1915 (100 jaar later). 

De landstorm is een leger van bewapende burgers dat opgericht werd ter ondersteuning van het reguliere leger. Tijdens de Napoleontische Oorlogen werd door onder meer Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Nederland het bevel gegeven aan de mannelijke burgerbevolking om zich te organiseren en te bewapenen. Uit de notabelen van de gemeenschap werden officieren gekozen. In enkele gevallen werden wapens en uniformen uitgereikt, maar veelal dienden de burgers zelf hun wapens mee te nemen.