Zestig jaar Kindergroep Boerendansers

De kindergroep van de Folkloristische Vereeniging Markelo die is opgericht in 1957 viert dit jaar haar 60-jarig bestaan op 10 september 2017 in het openluchttheater Kösterskoele. Onderstaand een foto uit 1962 met daarop een kindergroep en spelers van de Boerenbruiloft die in de zestiger jaren vele malen werd opgevoerd. 

Op onderstaande foto uit het archief van de Stichting Heemkunde Markelo is een groep te zien die danst op het Kerkplein in Markelo.