PvdA opnieuw in gesprek met Markelo

20140303 nelhilbrinkVorig jaar hield de PvdA afdeling Hof van Twente een eerste openbare fractiebijeenkomst in Het Beaufort. Deze avond gaf de fractie van deze politieke partij veel informatie over hoe de inwoners van Markelo over bepaalde zaken denken. Deze avond krijgt een vervolg op dinsdagavond 23 mei om 19.30 uur in Het Beaufort waarbij ook nu weer Markeloërs van harte welkom zijn. PvdA-raadslid Nel Hilbrink: “Ook andere politieke partijen zijn overigens van harte welkom. We willen er echter geen ‘politieke’ bijeenkomst van maken maar informatie ophalen om onze rol als volksvertegenwoordiger waar te kunnen maken”. Door de bijeenkomst in maart 2016 zijn er een flink aantal zaken in gang gezet. Een van deze zaken was het voornemen om een initiatiefgroep van 10 inwoners uit Markelo op te zetten en deze groep in gesprek te laten komen met gemeente Hof van Twente, GGD en ABZ Diervoering Markelo. De PvdA heeft zelf bewust geen actieve rol in deze gesprekken zodat er geen politiek karakter aan ten grondslag ligt. Maar zo zijn er ook verschillende verkeerssituaties aangekaart. 

Hilbrink: “We hopen een terugkoppeling van Markelo op de toen ingebrachte onderwerpen maar staan daarnaast ook open om open te discussiëren over de onderwerpen die momenteel in ons dorp aan de orde zijn”. Zo is de PvdA onder meer voorstander van een nieuwe school bij voorkeur in het centrum van het dorp en willen zij op korte termijn verkeersmaatregelen bij de Martinuskerk in de Grotestraat en de € 250.000 die hiervoor is toegezegd, veiligstellen. De fractie geeft aan dat men vanaf 19.30 uur in kan lopen en de bijeenkomst start om 20.00 uur. Na afloop is er nog een mogelijkheid om op informele wijze met elkaar in gesprek te gaan.